Polityka prywatności i plików cookies strony internetowej 

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników, wykorzystania plików cookies oraz innych technologii w związku z korzystaniem przez użytkowników ze strony internetowej www.czasroslin.pl

 

Informacje te Zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO.

 

Administratorem danych osobowych jest:

Maria Świetlikowska-Ziomber 

 1. Mickiewicza 12a/4 

57-100 Strzelin zwana dalej Administratorem Jeśli chcesz skontaktować się ze mną w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych napisz do mnie na adres email: kontakt@czasroslin.pl 

 

Definicje 

Strona internetowa to serwis dostępny pod adresem www.czasroslin.pl 

Użytkownik każdy podmiot, który przegląda zawartość strony internetowej

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/45/WE

 

Dane osobowe 

Danymi osobowymi użytkownika zarządza Administrator. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy na stronie internetowej:

 • formularz kontaktowy 
 • formularz zapisu na newsletter 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna. 

 

Dane osobowe przekazywane administratorowi przez użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesłania użytkownikowi newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by użytkownik mógł zapisać się i otrzymać newsletter. Dane te będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera lub cofnięcia zgody przez użytkownika.

 

Dane osobowe przekazane administratorowi przez użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie

Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne ale niezbędne by użytkownik otrzymał odpowiedź przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art 6 ust 1 lit. f RODO). Dane te będą przechowywane do czasu zakończenia korespondencji oraz 1 rok od jej zakończenia.

 

Dane osobowe przekazywane administratorowi przez użytkownika w ramach formularza dodawania komentarzy są przetwarzane w celu wyświetlenia komentarza. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by użytkownik mógł umieścić komentarz. Zgodę Użytkownik wyraża poprzez zamieszczenie komentarza (art..6 ust.1 lit.a RODO). Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa lub usunięcia komentarza przez jego autora.

 

Formularz dodawania danych

 

Administrator może przekazać dane osobowe podmiotom za pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele:

 • firmom dostarczającym usługę hostingu
 • firmie księgowej 
 • firmie dostarczającej usługi  Newslettera 

 

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych. 

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • Ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych

 

Dane osobowe są gromadzone i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione. 

 

Pliki cookies (ciasteczka)

 

Moja strona internetowa korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Pliki cookies – to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (laptopa, smartfona, tableta) użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Zapamiętują one preferencje użytkownika a to umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowego śledzenia preferencji użytkownika, działań statystycznych i marketingowych. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Należy zrobić to w ustawieniach używanej przeglądarki. Jeśli użytkownik nie wyłączy wykorzystania plików cookies w ustawieniach przeglądarki oznacza to że wyraża zgodę na ich wykorzystanie. 

 

Prawa użytkownika 

Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych
 • prawo poprawiania danych 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
 • prawo do uzyskania danych 
 • prawo do przenoszenia danych 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

W każdej chwili użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody. 

 

W celu realizacji swoich praw, Użytkownik powinien napisać na adres kontakt@czasroslin.pl

 

Cel wykorzystania danych 

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie, Administrator wykorzystuje w celu:

odpowiedzi na e-mail od użytkownika,

kontaktu z użytkownikiem za pomocą wysyłania i Newslettera, 

realizacji umów zawartych za pomocą Strony Internetowej, 

prawidłowego funkcjonowania i konfiguracji bezpieczeństwa strony internetowej,

analiz badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej,

statystycznym i marketingowym 

 

Postanowienia końcowe 

W tym dokumencie mogą nastąpić zmiany związane z rozwojem technologii internetowych oraz prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju naszej strony internetowej. Pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności i plików cookies proszę kierować pod adres 

kontakt@czasroslin.pl